esca+34 977 252 166
·
Dilluns - Divendres 09:00-17:00

Avís Legal

Termes i Condicions

Condicions generals d’utilització de la pàgina web

La utilització de la pàgina web www.doctorjoanescala.com (la “Pàgina Web”) i totes les URL, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquesta pàgina web es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquests termes i condicions d’ús (els “termes i condicions d’ús”). Sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui necessitar l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals. Per tant, si les consideracions detallades en aquests Termes i Condicions d’Ús no són de la seva conformitat, preguem no faci ús d’aquesta pàgina web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (el “usuari”) i implica l’acceptació dels termes legals recollits en aquests termes i Condicions d’Ús.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet i donada la possibilitat que l’Usuari pugui accedir a aquesta pàgina web des de qualsevol part del món, els continguts així com els serveis que en general ofereix Doctor Joan Escala estan dirigits a clients que poden estar situats en qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, Doctor Joan Escala es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que consideri oportú. Doctor Joan Escala es reserva el dret a realitzar canvis periòdicament a la pàgina web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la pàgina web. A causa de que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en aquests Termes i Condicions d’Ús poden canviar, de manera que l’Usuari haurà de revisar aquests termes quan visiti de nou la pàgina web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, els Termes i Condicions d’Ús s’entendran sense perjudici de qualssevol altres condicions generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la pàgina web i que hauran de ser acceptats per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tots els continguts de la pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, el disseny de la pàgina web, el seu codi font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius (els “Continguts”), pertanyen als seus respectius autors i estan protegits per els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

Cookies

La nostra pàgina web fa servir cookies tècniques pròpies i de tercers, necessàries per identificar i gestionar la sessió del seu navegador. Les cookies són petits fitxers de dades que es descarreguen al seu ordinador amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Les nostres cookies no poden danyar el seu equip i són necessàries per al bon funcionament del nostre web.

En qualsevol cas pot bloquejar o desactivar les cookies en la configuració del seu navegador, que permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’alguna d’elles. El bloqueig o no acceptació de les cookies, pot limitar l’ús d’alguns serveis o continguts de la pàgina web. A continuació els ensenyem als Usuaris les instruccions específiques per modificar la configuració dels navegadors més habituals:

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Enllaços a pàgines de tercers

Des d’aquesta pàgina web, Doctor Joan Escala li proporciona o pot proporcionar l’accés a altres pàgines web de tercers que considera poden ser del seu interès (les “Pàgines Enllaçades”). L’objecte d’aquests enllaços és merament facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes Pàgines Enllaçades no pertanyen a Doctor Joan Escala ni Doctor Joan Escala fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la Pàgina Enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Amb caràcter general, es prohibeix a tercers l’enllaç de i cap a la pàgina web de Doctor Joan Escala, a excepció d’aquells supòsits en què, expressament Doctor Joan Escala manifesti el contrari.

Frames o marcs

Doctor Joan Escala prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o qualssevol altres Continguts de la Pàgina web.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (la “LOPD“) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (Reglament General de Protecció de Dades o “RGPD“) li facilitem més informació sobre les seves dades:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES SEVES DADES

Joisvertebrum SLP – B65969982 – Rambla Center, 3 bis Principal – 43003 Tarragona – +34 977 25 21 66

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES

Les dades que ens ha facilitat opcionalment ens serveixen per:

  • Comunicar-nos amb vostè en respostes a consultes, comentaris o incidències sobre algun dels serveis que oferim.
  • Oferir-li nous productes, serveis o ofertes especials que considerem puguin ser del seu interès.

 

QUANT DE TEMPS GUARDEM LES SEVES DADES

Les seves dades formen part dels nostres fitxer durant tot el temps que puguem tenir una relació comercial.

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES

Doctor Joan Escala mai comunicarà a cap tercer les seves dades sense una autorització expressa per part de vostè.

QUINS DRETS TÉ QUAN ENS DÓNA LES SEVES DADES

En la mesura que ens doni la seva autorització, l’informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de Doctor Joan Escala per tal de fer un seguiment comercial i mantenir-lo informat d’aquells serveis i productes que puguin ser del seu interès, per correu postal, telefònicament o mitjançant qualsevol altre mitjà electrònic que ens hagi facilitat vostè.

Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament mitjançant fotocòpia del seu DNI a Joisvertebrum SLP indicant al sobre la referència “Protecció de Dades” a la següent adreça:

Joisvertebrum SLP – B65969982 – Rambla Center, 3 bis Principal – 43003 Tarragona – +34 977 25 21 66

Responsabilitats de l’usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis de la Pàgina Web d’acord amb la Llei i amb els termes expressats en aquests Termes i Condicions d’Ús, sent responsable del seu ús correcte. L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Doctor Joan Escala, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els Continguts de la pàgina web i / o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web o de els Continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant Doctor Joan Escala de la seva actuació.

Exclusió de responsabilitat de Doctor Joan Escala

Utilització incorrecta

Doctor Joan Escala ha creat la pàgina web per donar a conèixer els seus productes i vendre’ls, però no pot controlar la utilització de la mateixa de forma diferent a la prevista en aquests Termes i Condicions d’Ús. Per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la pàgina web és responsabilitat de l’Usuari, no sent responsable Doctor Joan Escala per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Continguts

Doctor Joan Escala farà tots els esforços perquè, en la mesura del possible, tots els continguts de la seva pàgina web estiguin actualitzats i vigents; però, Doctor Joan Escala no assumeix cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit merament informatiu que té la pàgina web. Així mateix Doctor Joan Escala no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ell o per tercers complint el seu encàrrec, pel que no respondrà en cap cas dels danys, Continguts i indisponiblitats tècniques que puguin causar-se per part d’aquests tercers. De conformitat amb l’anterior, en cap cas la pàgina web o els seus continguts constitueixen ni substitueixen cap tipus d’assessorament legal personalitzat.

Virus

Doctor Joan Escala farà tots els esforços a aplicar les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam o qualsevol altre element informàtic nociu en la seva pàgina web.

No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles, per la qual cosa Doctor Joan Escala no assegura la total absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, Doctor Joan Escala no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors tecnològics

Doctor Joan Escala posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta pàgina web i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat de la pàgina web i els seus continguts.

En conseqüència no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Doctor Joan Escala.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquests Termes i Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present pàgina web, serà l’espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-a l’Usuari en la seva condició de consumidor o usuari, per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la pàgina web, Doctor Joan Escala i l’Usuari acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Tarragona.